Zakoni po datumu proglašenja

Utorak, 11.04.2017

05/L-141Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br. 04/L-261 o veteranima Oslobodilačke Vojske Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2017, Dana 11.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
11.04.2017