Zakoni po imenu

2012/04-L-166Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji sporazuma o finansijskoj saradnji izmeðu Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Austrije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-54-2012, Dana 11.12.2012

Odobreni od Skupštine:
06.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
11.12.2012