Zakoni po imenu

2012/04-L-144Download (PDF)

Zakon o davanju na korišèenje i o razmeni nepokretne imovine Opštine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.11.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-53-2012, Dana 04.12.2012.

Odobreni od Skupštine:
22.11.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.12.2012