Zakoni po imenu

2012/04-L-136Download (PDF)

Zakon za registraciju zaloge u registru pokretnih stvari

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.11.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-52-2012, Dana 14.11.2012.

Odobreni od Skupštine:
05.11.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.11.2012