Zakoni po imenu

2012/04-L-122Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji razmena diplomatskih nota za status stranih snaga izmeðu Republike Kosova i Sjedinjene Amerièke Države

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.05.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-026-2012, Dana 08.06.2012.

Odobreni od Skupštine:
24.05.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.06.2012