Zakoni po imenu

2011/04-L-095Download (PDF)

Zakon o dijaspori i migraciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.05.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-029-2012, Dana 19.06.2012.

Odobreni od Skupštine:
31.05.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.06.2012