Zakoni po imenu

2011/04-L-046Download (PDF)

Zakon o Radio Televiziji Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.03.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2012, Dana 12.04.2012

Odobreni od Skupštine:
29.03.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.04.2012