Zakoni po imenu

2011/04-L-075Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/24 o sportu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.12.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-03-2012, Dana 06.01.2012

Odobreni od Skupštine:
21.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2012