Zakoni po imenu

2011/04-L-070Download (PDF)

Zakon o dodeljivanju odlikovanja od Predsednika Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.12.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2012, Dana 06.01.2012

Odobreni od Skupštine:
21.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2012