Zakoni po imenu

04/L-071Download (PDF)

Zakon o sistemu adresa

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 08.12.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-052-2011, Dana 21.12.2011

Odobreni od Skupštine:
08.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.12.2011