Zakoni po imenu

04/L-054Download (PDF)

Zakon o Statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilaèke Vojske Kosova, civilnih žrtava, i njihovih porodica

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 28.12.2011. godine

Odobreni od Skupštine:
08.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.12.2011