Zakoni po imenu

04/L-051Download (PDF)

Zakon o suzbijanju sukoba interesa o vršenju javne funkcije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.08.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-029-2011, Dana 31.08.2011

Odobreni od Skupštine:
31.08.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.08.2011