Zakoni po imenu

04/L-057Download (PDF)

Zakon o Slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.08.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-034-2011, Dana 31.08.2011

Odobreni od Skupštine:
29.08.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.08.2011