Zakoni po imenu

2010/03-L-244Download (PDF)

Zakon o državnim robnim rezervama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-71-2010, Dana 09.11.2010

Odobreni od Skupštine:
28.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.11.2010