Zakoni po imenu

2010/03-L-163Download (PDF)

Zakon o rudnicima i mineralima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-042-2010, Dana 09.08.2010

Odobreni od Skupštine:
22.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.08.2010