Zakoni po imenu

2010/03-L-226Download (PDF)

Zakon o davanju na koriščenje i razmenu nepokretne imovine Opštine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-75-2010, Dana 17.11.2010

Odobreni od Skupštine:
28.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.11.2010