Zakoni po imenu

2010/03-L-189Download (PDF)

Zakon o državne administracije Republike Kosova

Proglašen u skaladu sa članom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 06.10.2010. godine.

Odobreni od Skupštine:
16.09.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.10.2010