Zakoni po imenu

2010/03-L-212Download (PDF)

Zakon o rad

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.11.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-077-2010, Dana 18.11.2010.

Odobreni od Skupštine:
02.11.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.11.2010