Zakoni po imenu

2010/03-L-190Download (PDF)

Zakon o Službenom Listu Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.06.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-023-2010, dana 28.06.2010.

Odobreni od Skupštine:
04.06.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.06.2010