Zakoni po imenu

2010/03-L-171Download (PDF)

Zakon o dijaspori Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 15.04.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2010, dana 04.05.2010.

Odobreni od Skupštine:
15.04.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.05.2010