Zakoni po imenu

2009/03-L-159Download (PDF)

Zakon o Agenciji protiv korupcije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.12.2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-006-2010, dana 19.01.2010.

Odobreni od Skupštine:
29.12.2009
Objavljen od SPGS:
30.11.-0001