Zakoni po imenu

2009/03-L-132Download (PDF)

Zakon o Državnom Protokolu Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16. 04. 2009, a Proglašen u skaladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 18.05. 2009.godine.

Odobreni od Skupštine:
16.04.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.05.2009