Zakoni po imenu

2009/03-L-117Download (PDF)

Zakon o Advokaturi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20. 11. 2008, a proglašen Odlukom Skupštine Republike Kosovo, br. 03-V-085, od 12. februara 2009.godine.

Odobreni od Skupštine:
20.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.02.2009