Zakoni po imenu

2007/02-L75Download (PDF)

Zakon o Arbitraži

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26. 01. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/30, danom 05.06. 2008.

Odobreni od Skupštine:
26.01.2007
Objavljen od SPGS:
05.06.2008