Zakoni po imenu

2008/03-L-052Download (PDF)

Zakon o Specijalnom tužilaštvu Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.03.2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-018-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
13.03.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008