Zakoni po imenu

2008/03-L033Download (PDF)

Zakon o statusu, imunitetu i privilegijama diplomatskih i konzularnih misija i osoblja na Kosovu i meðunarodnih vojnih snaga i njihovog osoblja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20. 02. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-001-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
20.02.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008