Zakoni po imenu

2006/02-L85Download (PDF)

Zakon o ribarstvu i akvakulturi

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/58 od 20.12.2006.

Odobreni od Skupštine:
10.10.2006
Objavljen od SPGS:
20.12.2006