Zakoni po imenu

2004/45Download (PDF)

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/46 od 24.08.2006.

Odobreni od Skupštine:
29.06.2006
Objavljen od SPGS:
24.08.2006