Zakoni po imenu

2005/02-L-43Download (PDF)

zakon o Akreditiranju

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/15 od 21.04.2006.

Odobreni od Skupštine:
21.11.2005
Objavljen od SPGS:
21.04.2006