Zakoni po imenu

2005/02-L-10Download (PDF)

Zakon o staranju prema zivotinjama

Napomena :Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o jegovom proglasenju br.2005/24 od 09.05.2005.

Odobreni od Skupštine:
23.03.2005
Objavljen od SPGS:
09.05.2005