Zakoni po imenu

2004/33Download (PDF)

Zakon o Stoèarstvu Kosova

U cilju regulisanja uzgoja domaæih životinja, tergovine, hrane i aditiva za domaæe životinje, standarada o kvalitetu koji se odnose na klasifikaciju i kategorizaciju stoèarskih proizvoda proizvedenih u farmi, prodatih preraðivaèkoj industriji i zootehnièkih standarada za uzgoj domaæih životinja

Odobreni od Skupštine:
08.09.2004
Objavljen od SPGS:
14.10.2004