Zakoni po imenu

05/L-117Download (PDF)

Zakon o akreditaciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2017, Dana 05.01.2017

Odobreni od Skupštine:
20.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.01.2017