Zakoni po imenu

05/L-066Download (PDF)

Zakon o regulisanim profesijama u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-042-2016, Dana 15.11.2016

Odobreni od Skupštine:
28.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2016