Zakoni po imenu

05/L-107Download (PDF)

Zakon o rattifikaciji Sporazuma o zajmu izmeðu KfW Frankfurt am Main i Vlade Republike Kosova za Program "Mere efikasnosti energije u javnim zgradama na Opštinskom nivou na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.07.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-029-2016, Dana 27.07.2016

Odobreni od Skupštine:
14.07.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2016