Zakoni po imenu

05/L-083Download (PDF)

Zakon o steèaju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 09.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2016, Dana 23.06.2016

Odobreni od Skupštine:
09.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.06.2016