Zakoni po imenu

05/L-060Download (PDF)

Zakon o Sudskoj Medicini

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2016, Dana 29.03.2016

Odobreni od Skupštine:
10.03.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.03.2016