Zakoni po imenu

05/L-042Download (PDF)

Zakon o regulisanju usluga vode

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.12.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2016, Dana 05.01.2016

Odobreni od Skupštine:
14.12.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.01.2016