Zakoni po imenu

05/L-059Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji bilateralnog Sporazuma Kosovo-Luksemburg o projektu razvojne saradnje “KSV/017: Program za zdravstvenu podršku na Kosovu (II Faza)

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.11.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-032-2015, Dana 16.12.2015

Odobreni od Skupštine:
30.11.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
16.12.2015