Zakoni po imenu

05/L-023Download (PDF)

Zakon o dojenju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.10.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-029-2015, Dana 13.11.2015

Odobreni od Skupštine:
24.10.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.11.2015