Zakoni po imenu

05/L-027Download (PDF)

Zakon o digitalizaciji zemaljskog radio prenosa

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.07.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-025-2015, Dana 17.08.2015

Odobreni od Skupštine:
30.07.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.08.2015