Zakoni po imenu

2003/24Download (PDF)

Zakon o sportu

Ovim Zakonom uredjuju se organizovanje, uslovi i naèin obavljanja sportskih delatnosti, prava, obaveze i odgovornosti njihovih nosilaca, kao i ostala pitanja od znaèaja za sportske delatnosti, posebno osnivanje, upis i upravljanje sportskim organizacijama.

Odobreni od Skupštine:
20.11.2003
Objavljen od SPGS:
28.07.2004