Zakoni po imenu

2004/19Download (PDF)

Zakon o Akademiji nauka i umetnosti Kosova

Akademija nauka i umetnosti Kosova (Akademija) je najviša nauèna i umetnièka institucija na Kosovu osnovana od Skupštine Kosova.

Odobreni od Skupštine:
16.06.2004
Objavljen od SPGS:
28.07.2004