Zakoni po imenu

04/L-172Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilaèke Vojske Kosova, žrtvama seksualnog nasilja za vreme rata, civilnim žrtvama i njihovim porodicama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.03.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-011-2014, Dana 07.04.2014

Odobreni od Skupštine:
20.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.04.2014