Zakoni po imenu

04/L-248Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji sporazuma o statusu pripadnika Oružanih Snaga Republike Albanije i Snaga Bezbednosti Republike Kosova tokom njihovog privremenog boravka na teritoriji respektivnih država

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.01.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-004-2014, Dana 12.02.2014

Odobreni od Skupštine:
31.01.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.02.2014