Zakoni po imenu

04/L-256Download (PDF)

Zakon za ratifikaciju sporazuma o zajmu za Projekat autoputa Priština-Mitrovica izmeðu Saudijskog Fonda za Razvoj i Vlade Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 27.02.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2014, Dana 14.03.2014

Odobreni od Skupštine:
27.02.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.03.2014