Zakoni po imenu

04/L-230Download (PDF)

Zakon za Agenciju emergentnog menadžiranja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 27.02.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-006-2014, Dana 14.03.2014

Odobreni od Skupštine:
27.02.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.03.2014