Zakoni po imenu

04-V-436Download (PDF)

Amandiranje Ustava Republike Kosova o okonèanju meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova

Napomena: Proglašen Odlukom Skupštine Republike Kosovo, br.04-V-436, od 07 septembra 2012.godine

Odobreni od Skupštine:
07.09.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.09.2012