Zakoni po imenu

2004/9Download (PDF)

Zakon o Regulativi Energije

Ovaj zakon osniva nezavisni Regulatorni Ured za Energiju i definiše njena ovlašæenja, zadatke i funkcije, uslove za izdavanje licence kako bi obavili aktivnosti na polju energije, postupak za izdavanje dozvole za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kao i kriterijume za regulisanje cena i uslova za snabdevanjem sa energijom.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2004
Objavljen od SPGS:
30.06.2004