Zakoni po imenu

04/L-011Download (PDF)

Zakon o sindikalnom organizovanju na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.07.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-015-2011, Dana 09.08.2011

Odobreni od Skupštine:
28.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.08.2011