Zakoni po imenu

04/L-146Download (PDF)

Zakon o Agenciji za upravljanje memorijalnih kompleksa Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.03.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-09-2013, Dana 05.04.2013

Odobreni od Skupštine:
19.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.04.2013